Informacje

Wydaliśmy nową wersję programu PP Etykieta v24.5.2, w której: Dodaliśmy obsługę przygotowywania listów przewozowych UPS za pomocą API REST UPS Dodaliśmy obsługę automatycznego odświeżania tokenów dostępowych UPS przed próbą przygotowania listu Zmieniliśmy proces przygotowania listów UPS…

Dowiedz się więcej

Wydaliśmy nową wersję programu PP Etykieta v24.5.1 w której: Zmienilismy sposób przekazywania nazwy firmy, imienia i nazwiska do API Olza Logistic Zmieniliśmy sposób przekazywania danych do nowego API Wysyłam z Allegro aby puste atrybuty nie były…

Dowiedz się więcej

Wydaliśmy nową wersję programu PP Etykieta v24.5, w której: W przesyłkach Wysyłam z Allegro tworzonych przez nowe API dodaliśmy jawne zadeklarowanie wydruku etykiety w PDF Dodaliśmy nowe pole dla metody Wysyłam z Allegro, które pozwala określić…

Dowiedz się więcej

Wydaliśmy nową wersję programu PP Etykieta v24.4, współpracującą z programem ProstaPaczka v24.4.2. Dodaliśmy rozpoznawanie wartości bitowych (true/false) przy sterowaniu polami bitowymi  Dodaliśmy blokadę uruchomienia kolejnej instancji programu Automat Poprawiliśmy odczytywanie niektórych komunikatów zwracanych z API REST…

Dowiedz się więcej

Wydaliśmy nową wersję programu PP Etykieta v24.3, współpracującą z ProstąPaczką v24.3.1, w której wprowadziliśmy zmiany: Dodaliśmy integrację z pośrednikiem Olza Logistic Dodaliśmy możliwość przygotowania listów Wysyłam z Allegro za pomocą nowego API Allegro dla   przesyłek (Shipment…

Dowiedz się więcej

Wydaliśmy wersję programu PP Etykieta v24.2, która współpracuje z ProstąPaczką w wersji v24.2.0. Dodaliśmy minimalizację aplikacji Automat do System Tray W oknie dodawania nowego pola zmieniliśmy listę rozwijaną zawierającą listę kolumn z bazy źródłowej, aby nazwy…

Dowiedz się więcej

Wydaliśmy pierwszą w tym roku wersję programu PP Etykieta v24.1, która współpracuje z ProstąPaczką w wersji v24.1.3. OGÓLNE W oknie konfiguracji metod eksportu dodaliśmy wyświetlanie informacji o metodach, które są nieaktualne i mogą być usunięte w…

Dowiedz się więcej

W wersji v23.12 programu PP Etykieta wprowadziliśmy zmianę w odczytywaniu wymiarów paczek dla przewoźnika GEODIS (dawniej PEKAES). Wymiary paczki odczytane z bazy źródłowej zostaną automatycznie przeliczone na metry. W bazie źródłowej wymiary dla wszystkich przewoźniku powinny…

Dowiedz się więcej

W nowej wersji programu PP Etykieta v23.12 wprowadziliśmy ujednolicenie sposobu odczytywania danych o liczbie paczek dla wszystkich przewoźników. Liczba paczek wskazana w bazie źródłowej będzie zawsze oznaczać ile ma być utworzonych paczek o podanych parametrach. Zmiany…

Dowiedz się więcej

Wydaliśmy nową wersję programu PP Etykieta v23.12.0 współpracującą z programem ProstaPaczka v23.12.0. Zmiany wprowadzone w tej aktualizacji: Poprawiliśmy komunikat pojawiający się przy problemach z przeładowaniem ustawień Poprawiliśmy ustawienie widoczności metody Paxy eMag w menu kontekstowym rekordu…

Dowiedz się więcej

10/67