Jeden list do kilku zamówień z Twojego ERP

Czasami zdarza się, że jeden klient złoży kilka odrębnych zamówień, warto wtedy wszystkie te zamówienia wysłać w jednej przesyłce. Poniżej przedstawiamy opis jak nasz program wspiera przygotowanie jednego listu przewozowego do wielu zamówień z systemu ERP.

Połączenie zamówień w systemie ERP

Najlepszym sposobem jest połączenie wszystkich zamówień tego samego klienta w Twoim systemie ERP, wtedy będziesz miał pewność, że wszystkie zamówienia zostaną skompletowane jednocześnie i wysłane w jednej przesyłce. Nie będzie wtedy trzeba wykorzystywać funkcji łączenia zamówień w PP Etykiecie.

List do kilku zamówień wybieranych przez operatora

Możliwe jest przygotowanie jednego listu do kilku zamówień z Twojego ERP z poziomu listy zamówień programu PP Etykieta.
Aby to osiągnąć operator musi jedynie wybrać zamówienia z systemu ERP, do których ma być przygotowany jeden list przewozowy i uruchomić proces. Po przygotowaniu listu informacja o jego utworzeniu będzie mogła być zapisana w każdym z wybranych zamówień, dzięki czemu będziesz zawsze widział w swoim ERP numer listu przewozowego.

Połączenie zamówień bez ingerencji operatora

Jeżeli to Twój ERP uruchamia proces przygotowania listu przewozowego, to w parametrach wywołania programu PP Etykieta możesz podać identyfikatory zamówień, do których ma być przygotowany wspólny list przewozowy.

Przekazanie numeru listu do Allegro

Jeżeli któreś z tych zamówień, a nawet wszystkie, pochodziły z portalu Allegro, PP Etykieta przekaże numery listu bezpośrednio do systemu Allegro. W każdym połączonym zamówieniu będzie wprowadzony ten sam numer listu przewozowego.

Kwoty pobrania i wartości referencyjne na wspólnym liście

W przypadku łączenia wielu zamówień z Twojego systemu ERP możesz określić w konfiguracji, które z pól będą połączone, a które z nich zsumowane. Dzięki czemu można przygotować ustawienia w taki sposób, aby numery wszystkich zamówień znalazły się na liście przewozowym, a kwota pobrania czy ubezpieczenia była sumą kwot na wybranych zamówieniach.
Nie zapomnisz o pobraniu nawet jak kilka z tych zamówień zostało opłacone w formie przedpłaty, a jedno z nich za pobraniem.