PP Etykieta v24.5.2

PP Etykieta v24.5.2

Wydaliśmy nową wersję programu PP Etykieta v24.5.2, w której:

  • Dodaliśmy obsługę przygotowywania listów przewozowych UPS za pomocą API REST UPS
  • Dodaliśmy obsługę automatycznego odświeżania tokenów dostępowych UPS przed próbą przygotowania listu
  • Zmieniliśmy proces przygotowania listów UPS aby nie  był automatycznie przypisywany  kod opakowania 02
  • Dodaliśmy możliwość zdefiniowania domyślnego kodu opakowania paczki UPS w definicjach pól 
  • Dodaliśmy obsługę własnego rodzaju paczki zmapowanego na rodzaj paczki UPS (w PP2)
  • Dodaliśmy obsługę dodawania paczek z własnym rodzajem z poziomu okna edycji listu przewozowego