O programie

PP ETYKIETA

PP Etykieta to program integrujący Twój system ERP / WMS / sklep internetowy / system własny z systemami przewoźników: kurierów, Poczty Polskiej, brokerów czy spedytorów. Głównym celem PP Etykiety jest utworzenie etykiety adresowej, którą można nakleić na spakowaną przesyłkę. Ma się to odbywać szybko, łatwo i bezbłędnie, aby generowanie wydruków zajmowało sekundy, a nie minuty.

Wdrożenie PP Etykiety w Twojej firmie ma skutkować tym, że przygotowanie listu przewozowego będzie tylko marginalną częścią procesu obsługi zamówienia..

Poniżej znajdziesz funkcje naszego rozwiązania, które w różnych kombinacjach stosujemy w celu minimalizacji czasu potrzebnego na prawidłowe przygotowanie dokumentów przewozowych.

Program w Twojej infrastrukturze

Nasze rozwiązanie nie jest platformą internetową, tylko jest aplikacją instalowaną na Twoich serwerach. Nie musisz się martwić o wyciek danych Twoich klientów z innej platformy, czy przejmować się awarią całej platformy wysyłkowej. PP Etykieta komunikuje się bezpośrednio z API przewoźnika bez pośrednictwa stron trzecich.

Pobieranie danych z bazy

PP Etykieta może pobierać dane bezpośrednio z Twojego systemu informatycznego, łącząc się do bazy danych. Może to być system ERP, WMS, sklep internetowy, czy system własny, ważne aby było możliwe wykonanie przygotowanych zapytań SQL na bazie danych. Obsługujemy najbardziej popularne silniki baz danych: Oracle, MS Sql Server, MySql, Firebird, dzięki czemu możliwe jest wykorzystanie danych zapisywanych przez najpopularniejsze systemy.

Dostosowanie sposobu pobierania danych

Sam możesz wybrać w jaki sposób PP Etykieta będzie pobierała dane z Twojego systemu. Możemy użyć zwykłego zapytania, możesz przygotować precyzyjny widok albo dedykowaną strukturę pośrednią którą będziesz zasilać danymi zamówień. W ramach konsultacji dobierzemy metodę, która najlepiej sprawdzi się w Twojej organizacji.

Panowanie nad wydajnością

Możesz decydować o stosowanych zapytaniach SQL, sposobie pobierania danych i częstotliwości przeszukiwania Twojego sytemu. Dzięki temu możliwe jest dobranie takiego rozwiązania, które będzie spełniało Twoje potrzeby biznesowe, ale również działało szybko i przy wykorzystaniu najmniejszej ilości zasobów.


Przekazywanie danych do bazy

Proces przygotowania etykiety kończy się zapisaniem statusu przygotowania listu do Twojej bazy. Może być to wstawienie informacji do jednej tabeli, aktualizacja tabeli zamówienia, wykonanie procedury składowanej lub wykonanie serii operacji w pojedynczej transakcji. Samodzielnie możesz zdecydować co i gdzie zostanie wstawione. Zachowujesz pełną kontrolę nad zachowaniem swojego systemu.

Integracja z wieloma kurierami

Głównym zadaniem PP Etykiety jest integracja z wieloma systemami firm przewozowych. Są to systemy firm kurierskich, Poczty Polskiej, pośredników na rynek krajowy, jak i eksportowych. Nie musisz dociekać jak zaimplementować połączenie z API przewoźnika w Twoim systemie, analizować dokumentacji, dopisywać funkcji ponownych wydruków, przygotowania manifestów czy śledzenia przesyłek.


Wiele kont dostępowych kuriera

W ramach PP Etykiety możesz zakładać wiele kont dostępowych dla pojedynczego przewoźnika. Możesz używać w ten sposób wielu umów z kurierem lub tworzyć przesyłki dla wielu oddziałów posiadających różne adresy nadania.


Inne dane na liście dla różnych kont

Zastosowany w PP Etykiecie mechanizm konfiguracji parametrów, daje możliwość określania osobnych konfiguracji dla konkretnego konta dostępowego. Możesz w ten sposób wdrożyć osobną logikę uzupełniania parametrów dla osobnych oddziałów, albo osobnych umów z kurierami.

Obsługa różnych sposobów dostawy

Jeden przewoźnik może oferować kilka sposobów dostawy, np. w przypadku InPostu są to Paczkomaty, Kurier czy Allegro Paczkomaty, Allegro Mini Kurier, Allegro Kurier. Każdy sposób dostawy może charakteryzować się innymi wymaganiami. W PP Etykiecie możesz dla każdego sposobu dostawy inaczej uzupełniać parametry przesyłki, aby zrealizować swoje cele biznesowe.


Konfiguracja uzupełniania  parametrów przesyłek

Mechanizm konfiguracji pozwoli Ci na uzupełnienie każdego dostępnego parametru przesyłki. Parametry możesz wypełniać stałym tekstem lub pobierać zawartość dynamicznie z danych zamówienia. Wystarczy, że udostępnisz jakąś wartość w bazie danych i będziesz mógł jej używać w parametrach przesyłki.

Lista zamówień

Jednym z modułów PP Etykiety jest lista zamówień / dokumentów pobranych z Twojego systemu. Operator może na niej ręcznie wybrać zamówienie, do którego przygotowany ma być list przewozowy, sprawdzić parametry zamówienia, wydrukować etykietę zastępczą, przekazać numer listu do Allegro lub połączyć kilka zamówień w jeden list przewozowy.

Możesz określić jakie dane zamówienia będą dostępne dla modułu z poziomu bazy danych. Możesz dla każdego stanowiska ustawić inny wygląd tabeli, inne filtrowania, szerokości kolumn czy formatowania warunkowe.

Skanowanie zamówienia

Używając unikalnego numeru referencyjnego dla zamówienia w Twoim systemie, możesz tak skonfigurować program, aby operator uruchamiał proces przygotowania etykiety na podstawie skanu kodu kreskowego.

Łączenie wielu zamówień w jeden list

Zdarza się, że w Twoim systemie znajdzie się kilka zamówień złożonych przez tego samego klienta. Możesz wykorzystać funkcję łączenia wielu zamówień i przygotować dla nich jeden list przewozowy. Informacja ze statusem utworzenia zostanie zapisana dla każdego rekordu oddzielnie, dzięki czemu będziesz mógł zamknąć wszystkie zamówienia jednym procesem.

Automatyczny wydruk etykiet kurierskich

Jeden z modułów PP Etykiety umożliwia cykliczne przeszukiwanie Twojego systemu, w poszukiwaniu rekordów, do których ma być przygotowany list przewozowy. Możesz samodzielnie zdefiniować parametry zapytania wyszukującego dane oraz określić częstotliwość uruchamiania wyszukiwania. Moduł skutecznie wspiera automatyczne przygotowanie etykiet jako zakończenie etapu kompletacji zamówienia, jak i automatycznego przygotowania listu, po rejestracji zamówienia w Twoim systemie.


Automatyczny wydruk etykiety zastępczej

W module automatycznego przygotowania listu można włączyć wydruk etykiety zastępczej, w przypadku błędu tworzenia przesyłki w systemie przewoźnika. Na etykiecie zastępczej mogą być wykorzystane dane udostępnione PP Etykiecie.

Automatyczny wydruk etykiety własnej

W module automatycznego wydruku etykiet można skonfigurować funkcję automatycznego wydruku etykiety własnej, nie mającej powiązania z systemem kuriera. Możliwość importu nowych wzorców oraz wskazywania wzorca, który ma być użyty, umożliwia wdrożenie wydruku etykietki w różnych częściach procesu obsługi zamówienia.


Tworzenie etykiety z linii komend

Jeżeli Twój system pozwala na wywołanie innych programów, lub posiadasz własny mechanizm wyszukiwania, możesz uruchamiać przygotowanie etykiety kurierskiej za pomocą wywołania z poziomu linii komend. Wystarczy że podasz identyfikator rekordu z Twojego systemu, a PP Etykieta połączy się z systemem kuriera i przygotuje list przewozowy.

W wywołaniu możesz wskazać także sposób dostawy oraz drukarkę na której ma być wydrukowana etykieta.


Zapisywanie etykiet we wskazanej lokalizacji

Dla każdego zamówienia możesz wskazać miejsce, w którym zostanie zapisana przygotowana etykieta. Od Ciebie zależeć będzie czy chcesz trzymać wszystkie wydruki w jednym miejscu, czy każdy klient będzie posiadał osobny folder, albo użyjesz tej funkcji, aby zasilić serwer wydruków.

Przekazanie ścieżki do etykiety do systemu

Po awizowaniu listu przewozowego w systemie kuriera i zapisaniu etykiety na dysku, program może zwrócić do Twojego systemu dokładną ścieżkę zapisu. Będziesz mógł za pomocą swojego systemu skopiować ją do osobnego folderu, wydrukować samodzielnie, albo udostępnić na koncie klienta.


Dostosowanie wyglądu programu

PP Etykieta posiada możliwość użycia jednego z wbudowanych motywów dla każdego komputera osobno. Każdy użytkownik będzie mógł dobrać motyw, na którym pracuje mu się najlepiej.

Dostosowanie widocznych danych

Zestawienia rekordów wbudowane w program posiadają zaawansowane możliwości dostosowania. Dla każdego stanowiska możesz skonfigurować inny zakres wyświetlanych informacji. Zestawienie pozwala na usuwanie kolumn, zmianę ich kolejności, sortowanie, grupowanie, filtrowanie czy nałożenie formatowania warunkowego.

Dedykowane okna edycji listu

Każdy przewoźnik posiada osobne okno edycji danych listu, pozwalające wykorzystać możliwości interfejsu kuriera. Okno edycji listu może wyświetlać różne parametry przesyłki, zależne od wybranego sposobu dostawy. Podejście takie umożliwia skorzystanie z nietypowych usług oferowanych przez przewoźników, które mogą nie być dostępne u pozostałych.

Skróty klawiaturowe w oknach edycji listu

W oknie edycji listu możliwe jest użycie skrótów klawiaturowych pozwalających na szybkie przemieszczanie się między sekcjami nadawcy, odbiorcy, usługami czy paczkami. Przyśpiesza to pracę w przypadku konieczności przygotowania nietypowej przesyłki.


Automatyczne przesyłki wielo-paczkowe

System umożliwia odczytanie parametrów paczek z Twojego systemu. Jeżeli na etapie kompletacji możesz już określić liczbę, wagę i wymiary przesyłek, operator nie będzie musiał uzupełniać podpaczek w oknie edycji listu, tylko otrzyma od razu kilka etykiet dla jednej przesyłki.

Tworzenie paczek z kodu kreskowego

Jeżeli w swoim systemie nie dysponujesz informacją o paczkach, uruchamiając przygotowanie listu z uprzednią edycją danych, operator będzie mógł dodawać nowe paczki na podstawie skanu kodu kreskowego. Definiując opakowania w naszym rozwiązaniu możesz do nich przypisać wagę , wymiary oraz własny kod kreskowy.


Słowniki paczek

Operator przygotowujący przesyłkę może korzystać ze słowników do uzupełniania parametrów paczki. Może w tym celu użyć prostego słownika wagi i wymiarów, lub słownika opakowań.

Przygotowanie manifestu dla kuriera

Program umożliwia przygotowanie zbiorczego zestawienia nadawanych przesyłek dla każdego przewoźnika. Powiązany moduł ProstejPaczki umożliwi wyświetlenie wszystkich przygotowanych przesyłek i wydrukowanie manifestu z systemu kuriera.

Ponowny wydruk etykiet

W powiązanym module zarządzania przesyłkami kuriera udostępniamy funkcję ponownego wydruku etykiety, dzięki czemu operatorzy nie będą musieli logować się na stronie przewoźnika za każdym razem, gdy etykieta ulegnie uszkodzeniu. Wystarczy, że przejdą na odpowiednią zakładkę i uruchomią ponowny wydruk.

Przechowywanie szczegółowych danych przesyłek

W bazie danych PP Etykiety, po utworzeniu listu, zapisujemy wszystkie najważniejsze parametry przesyłki. Dzięki temu masz zawsze dostęp do szczegółowych danych o nadaniu.

Zbiorcza historia nadań

Oprócz tego, że numer listu zwracany jest do Twojego systemu, w ramach programu możesz przeglądać historię wszystkich nadań. W jednym miejscu zgromadziliśmy wszystkie podstawowe dane o przesyłkach. Dla każdej przesyłki wyświetlimy numer referencyjny z Twojego systemu, co pozwoli Ci na łatwe wyszukiwanie, czy wykorzystanie tych danych do celów raportowych.


Wysyłka powiadomień do odbiorcy

Jeżeli w ramach swojego systemu nie posiadasz modułu wysyłki powiadomień, używając PP Etykiety możesz aktywować automatyczne wysłanie powiadomienia po przygotowaniu listu lub manifestu. Treść powiadomienia możesz przygotować samodzielnie w HTMLu i uzupełnić o parametry przesyłki, tj. numer listu albo link do śledzenia na stronie przewoźnika.

Wstawienie numeru listu do Allegro

Oprócz przygotowania etykiety i przekazania numeru listu do Twojego systemu, możemy automatycznie wprowadzić numer przesyłki do systemu Allegro, powiązując go z zamówieniem Allegro. Wystarczy, że w danych zamówieniach udostępnisz programowi numer zamówienia Allegro oraz identyfikator konta.


Śledzenie statusów przesyłek

Możesz automatycznie lub ręcznie uruchamiać moduł pobierania statusów logistycznych z systemu przewoźnika do Bazy PP Etykiety, dzięki czemu łatwo sprawdzisz na jakim etapie jest doręczenie konkretnego zamówienia, ale również odfiltrujesz przesyłki, które mogą mieć problem w doręczeniu.

Własne raporty SQL

Możesz definiować własne raporty na bazie SQL i udostępniać je użytkownikom programu, aby uzyskiwać potrzebne Ci dane zapisane w bazie PP Etykiety.

 


Porozmawiajmy o Twojej integracji! Zamów bezpłatną rozmowę z naszym ekspertem i zobacz jak nasze narzędzia mogą zautomatyzować generowanie i wydruk etykiet kurierskich w Twojej firmie! Wystarczy jedno kliknięcie, aby umówić się z naszym specjalistą, którego możesz zapytać o wszystko! Chcę porozmawiać ze specjalistą