PP Etykieta v24.4

PP Etykieta v24.4

Wydaliśmy nową wersję programu PP Etykieta v24.4, współpracującą z programem ProstaPaczka v24.4.2.

  • Dodaliśmy rozpoznawanie wartości bitowych (true/false) przy sterowaniu polami bitowymi 
  • Dodaliśmy blokadę uruchomienia kolejnej instancji programu Automat
  • Poprawiliśmy odczytywanie niektórych komunikatów zwracanych z API REST kuriera UPS