Weryfikacja kompletności zamówienia

Sprawdzanie poprawności kompletacji zamówienia przed jego wysłaniem znacznie ogranicza liczbę popełnianych błędów. Przekłada się to na zadowolenie klienta, ponieważ zawsze otrzymuje dokładnie to, co zamawiał, a dla firmy oznacza brak kosztów ponownej wysyłki czy wymiany towaru.

Moduł weryfikacji kompletności zamówienia ma za zadanie pomóc w sprawdzeniu, czy produkty umieszczane w przesyłce są zgodne z zamówieniem klienta.

Zastosowanie modułu weryfikacji

Moduł weryfikacji kompletności może wspierać elementy procesu kompletacji towarów z magazynu lub pakowania przesyłek:

 • Jako wsparcie procesu pakowania podczas umieszczania towarów w paczkach
 • Jako weryfikacja poprawności kompletacji z magazynu
 • Jako mechanizm wspierający rozkładanie towarów do poszczególnych zamówień z kontenera zbiorczego
 • Przy weryfikacji kompletności dostawy (np. przyjęć w magazynie)
 • Kompletacja pojedynczych towarów z magazynu

Podgląd towarów z zamówienia

Operator sprawdzający zawartość nie musi mieć żadnego wydruku (zamówienia, WZ-tki czy faktury), aby wiedzieć co ma być spakowane. Na ekranie komputera lub terminala zobaczy listę towarów przypisanych do danego zamówienia. Moduł wyświetli ilości, które należy umieścić w przesyłce oraz ilości pozostałe do sprawdzenia, dzięki czemu pracownik będzie mógł się zorientować ile jeszcze towarów pozostało.

ekran kompletacji z kilkoma towarami w różnym stadium kompletacji

Wizualne przedstawienie stanu kompletacji

Lista towarów do weryfikacji kompletności przedstawia stan weryfikacji danego towaru za pomocą kolorów, dzięki czemu od razu widać  jakie produkty zostały skompletowane w całości, jakie w części, a które nie zostały jeszcze sprawdzone / umieszczone w przesyłce.

 • Brak koloru – ani jedna sztuka towaru nie została zeskanowana
 • Kolor żółty – część towaru zweryfikowana
 • Kolor zielony – ilość zeskanowanego towaru zgodna z zamówieniem

W przypadku zamówień z większą ilością różnego asortymentu można automatycznie ukrywać towary, które zostały całkowicie sprawdzone.

Oznaczanie sprawdzenia towaru

Oznaczanie towaru jako zgodnego z zamówieniem odbywa się za pomocą akcji użytkownika:

 • zeskanowanie kodu kreskowego towaru
 • ręczne oznaczenie części lub całości towaru (np. dla produktów bez kodu kreskowego)

Wsparcie dla skanera kodów kreskowych

Program do sprawdzania kompletności zamówienia pozwala na użycie spreparowanych kodów kreskowych (kodów akcji) do wykonania najczęściej powtarzających się zadań. Pozwoli to na zminimalizowanie konieczności podchodzenia do klawiatury lub myszki.

 • Przejście z trybu dodawania do trybu usuwania towaru
 • Zakończenie sprawdzania kompletności
 • Anulowanie weryfikacji
 • Zmiana trybu skanowania z pojedynczego na zbiorcze

Informowanie o nadmiarach

Każdy zeskanowany towar jest sprawdzany z zamówieniem. Jeżeli danego produktu w nim nie ma, lub pracownik zeskanował za dużo, zostanie o tym poinformowany. Każdy nadmiarowy towar wyświetlony zostanie w dodatkowej tabeli wraz z kolorystycznym (czerwonym) oznaczeniem, pozwalającym na szybkie zorientowanie się w sytuacji.

część tabelki z nadmiarowo zeskanowanym towarem znajdującym się na zamówieniu

Skanowanie pojedyncze lub zbiorcze

Podczas weryfikacji kompletności towarów można zmieniać tryb skanowania z pojedynczego na zbiorczy. Zamiast skanowania kolejno każdej sztuki towarów wyświetlone zostanie okno pozwalające na wpisanie sprawdzanej ilości. Możliwe jest zastosowanie specjalnego kodu kreskowego, po zeskanowaniu którego program sam zmieni tryb pracy.

Dostosowanie

Okno weryfikacji kompletności może być dostosowywane do potrzeb, aby na ekranie były wyświetlane tylko potrzebne informacje:

 • Włączanie / wyłączanie widoczności kolumn na liście towarów
 • Włączanie / wyłączanie dostępności przycisków do ręcznego oznaczania kompletności towarów
 • Ustawianie kolejności i szerokości kolumn z danymi towaru
 • Formatowanie warunkowe pozwalające na dynamiczne dodawanie formatowania w zależności od wyświetlonych danych (np. pogrubianie towarów z większą ilością, zwiększanie czcionki)
 • Włączanie / wyłączanie wyświetlania podstawowych informacji o kompletowanym zamówieniu
 • Wybór motywu kolorystycznego aplikacji

Raportowanie

Informacje o wykonanej kompletacji są zapisywane w bazie programu, co pozwala na przygotowanie raportów zawierających daty uruchamiania sprawdzania kompletności, czas jej trwania czy ilość skanowanych towarów. Połączenie tych informacji z numerem referencyjnym z Twojego systemu umożliwi kontrolowanie  i ocenianie pracowników.

Wymagania programu sprawdzania kompletności

Nasze rozwiązanie jest programem desktopowym instalowanym na komputerach w infrastrukturze klienta. Można instalować program na stanowiskach końcowych lub serwerze zdalnym. Wymagane jest środowisko Windows z zainstalowanym .NET Framework.

Program musi posiadać dostęp do bazy Twojego systemu (np. poprzez widok lub tabelę pośrednią), za pomocą którego pobierane będą towary do konkretnego zamówienia.

Konfiguracja pozwala na ustalenie kodu referencyjnego, który będzie skanowany przez użytkownika w celu uruchomienia sprawdzenia kompletności. Może to być numer zamówienia, identyfikator z tabeli czy numer referencyjny z systemu zewnętrznego.