PP Etykieta v24.2

PP Etykieta v24.2

Wydaliśmy wersję programu PP Etykieta v24.2, która współpracuje z ProstąPaczką w wersji v24.2.0.

  • Dodaliśmy minimalizację aplikacji Automat do System Tray
  • W oknie dodawania nowego pola zmieniliśmy listę rozwijaną zawierającą listę kolumn z bazy źródłowej, aby nazwy wyświetlane były w kolejności alfabetycznej oraz aby możliwe było wyszukiwanie
  • W integracji z Raben dodaliśmy walidację wprowadzenia identyfikatora płatnika oraz numeru oddziału
  • W integracji z API FedEx dodaliśmy nowe pole pozwalające ustawić usługę „Telefon” (PRE)
  • Zwiększyliśmy zakres wyświetlanych informacji na liście zdarzeń programu Automat, aby wyświetlane były informacje o zakończeniu pracy mechanizmu automatycznego wyszukiwania rekordów do utworzenia listu