Geodis – automatyczne przeliczenie wymiarów paczki

Geodis – automatyczne przeliczenie wymiarów paczki

W wersji v23.12 programu PP Etykieta wprowadziliśmy zmianę w odczytywaniu wymiarów paczek dla przewoźnika GEODIS (dawniej PEKAES).
Wymiary paczki odczytane z bazy źródłowej zostaną automatycznie przeliczone na metry.

W bazie źródłowej wymiary dla wszystkich przewoźniku powinny być wstawiane w takiej samej jednostce miary (cm).
Przewoźnik Geodis oczekuje aby w API przekazywane były wymiary w [m], a program PP Etykieta nie przeliczał wartości automatycznie, tylko przekazywał do API dane w [cm] co powodowało odrzucanie przez API przewoźnika.
O wersji v23.12.0 program odczyta wymiary z bazy pośredniej i przeliczy je na metry (wartosć / 100).
W oknie edycji listu programu PP Etykieta wyświetlone będą już wartości przeliczone (w metrach).

Jeżeli w bazie źródłowej wymiary paczek były wprowadzane w metrach, aby było możliwe utworzenie listu Geodis, to należy zmienić sposób zasilania lub wprowadzić zmiany w konfiguracji kwerendy odczytywania danych o paczkach, aby wymiary zostały przeliczone przez silnik bazy danych.