v21.6.0

v21.6.0

Wydaliśmy nową wersję programu PP Etykieta zawierającą głównie usprawnienia dotyczące  modułu automatycznego generowania etykiet kurierskich..

Zmiany ogólne

Poprawiliśmy mechanizm przygotowania etykiety kurierskiej, aby uruchomić zapisanie informacji do Twojej bazy w przypadku wystąpienia problemu z pobraniem danych do etykiety lub parsowaniem ich zawartości.

Zmiany w module  automatycznego generowania listów przewozowych

  • Przenieśliśmy przyciski konfiguracji do panelu który można ukryć
  • Dodaliśmy możliwość zapisania ustawionej tabelki z logami, aby po ponownym uruchomieniu modułu wyświetlała się w taki sam sposób
  • Dodaliśmy możliwość sortowania, grupowania, filtrowania, ukrywania kolumn, zmiany kolejności i szerokości kolumn na liście z logami
  • Dodaliśmy licznik wiersza logu, który pozwoli na łatwe sortowanie w określonej kolejności
  • Dodaliśmy możliwość użycia formatowania warunkowego

Automatyczny wydruk etykiety zastępczej

Dodaliśmy funkcję, która w przypadku błędu przygotowania etykiety w API kuriera wydrukuje własną etykietę z danymi, które będą Ci potrzebne do dalszego procesowania paczki.

Automatyczny wydruk etykiety własnej

Dodaliśmy funkcję, która skanując w poszukiwaniu zamówień, do których ma być wystawiony list przewozowy, wyszukiwała także zamówień do których chcesz wydrukować etykietę własną (np. etykieta dla braku towaru ). Nie będzie wtedy tworzony list przewozowy, tylko wygeneruje się etykieta z danymi Twojego zamówienia.

Wzorce etykiet własnych

Dodaliśmy moduł pozwalający na zaimportowanie wzorca etykiety, który może być wykorzystywany do wydruku etykiet zastępczych albo etykiet własnych.