v21.5.0

v21.5.0

Wydaliśmy kolejną wersję programu, w której wprowadziliśmy  dwie małe poprawki:

  • Dodaliśmy możliwość odczytania czy paczka dla kuriera DHL ma być oznaczona jako niestandard
  • Poprawiliśmy mapowanie operatorów na drukarkę, aby dało się ustawić domyślną drukarkę w przypadku gdy do zamówienia nie jest przypisany żaden operator