PP Etykieta v21.11.0

PP Etykieta v21.11.0

Wydaliśmy nową wersję programu PP Etykieta v21.11.0, w której wprowadziliśmy szereg usprawnień.

Okno przygotowania listów

Dodaliśmy pozycje do menu kontekstowego pozwalające na przygotowaniem przesyłek Allegro Inpost oraz Sky Logistic.

Poprawiliśmy okno zarządzania widocznością poszczególnych funkcji w oknie programu. Dodaliśmy możliwość włączenia lub wyłączenia: przygotowania listu, przygotowania listu z edycją, zrzutu danych weryfikacyjnych, kompletacji, pola do skanowania numeru referencyjnego, przycisku przygotowania osobnych listów do zaznaczonych dokumentów, przycisku przygotowania listu zbiorczego.

Dodaliśmy możliwość wydruku etykiety własnej do zaznaczonego dokumentu na drukarce wybranej według ustawień )z bazy, mapowania, domyślnej).

Poprawiliśmy okno zarządzania kluczami licencyjnymi i dodaliśmy nowe pole do wprowadzenia klucza dla mechanizmu kompletacji zamówień.

Automat do listów

Zablokowaliśmy możliwość edycji ustawień wydruku etykiety zastępczej oraz własnej w trakcie trwania procesu wyszukiwania rekordów do utworzenia listu. Aby edytować ustawienia należy proces zatrzymać a później ponownie włączyć.

Poprawiliśmy zapisywanie informacji o stanie wydruku etykiety własnej, aby obsłużyć treści zawierające niedozwolone znaki.

Zwiększyliśmy ilość logowanych informacji w trakcie trwania procesu przygotowania listów, aby lepiej diagnozować przyczyny problemów.

Wprowadziliśmy poprawki wewnętrzne modułu (refactoring).

Weryfikacja kompletności zamówień

Dodaliśmy nowy moduł pozwalający na weryfikację kompletności zamówień za pomocą skanera kodów kreskowych. Po uruchomieniu, np. na podstawie numeru referencyjnego zamówienia, operatorowi wyświetlone zostanie okno z listą towarów do spakowania. W miarę jak użytkownik będzie skanować kolejne produkty, to okno będzie odświeżało ilości.

Integracja z Czech Logistic

Dodaliśmy nową integrację z API pośrednika Czech Logistic. W PP Etykiecie można używać przewoźników: Czeska Poczta, GLS, DPD Romania i 123 Kurier.

Integracja z FedEx Domestic Service

Dodaliśmy możliwość zdefiniowania numeru rachunku do zwrotu pobrania w ramach konta dostępowego. Jeżeli nie będzie podanego numeru rachunku w bazie Twojego systemu to zostanie on automatycznie uzupełniony z danych konta, dla którego tworzony jest list przewozowy.

Integracja z InPost ShipX

Poprawiliśmy mechanizm odczytywania wartości do pola referencji listu przewozowego, oraz dodaliśmy możliwość uzupełniania pola Uwagi.

Integracja z Elektronicznym Nadawcą

Dodaliśmy możliwość zdefiniowania numeru rachunku do zwrotu pobrania w ramach konta dostępowego. Jeżeli nie będzie podanego numeru rachunku w bazie Twojego systemu to zostanie on automatycznie uzupełniony z danych konta, dla którego tworzony jest list przewozowy.

Integracja z Post International

Dla parametru określającego sposób zwrotu przesyłki dodaliśmy atrybut „Brak”, który wymusi przekazywanie do API pustego pola (braku wyboru żadnej z dostępnych opcji).

Pola przewoźnika

Dodaliśmy mechanizm dodawania nowego pola na podstawie istniejącego, aby przyśpieszyć konfigurację nowego przewoźnika.

Przygotowanie listu

Poprawiliśmy raportowanie błędu spowodowanego brakiem spełnienia kryteriów walidacji wewnętrznej (przed przekazaniem listu do przewoźnika).

Dodaliśmy więcej informacji do komunikatu błędu zwracanego w przypadku braku mapowania drukarki przypisanej do użytkownika.