Ujednolicenie odczytywania liczby paczek z bazy źródłowej

Ujednolicenie odczytywania liczby paczek z bazy źródłowej

W nowej wersji programu PP Etykieta v23.12 wprowadziliśmy ujednolicenie sposobu odczytywania danych o liczbie paczek dla wszystkich przewoźników. Liczba paczek wskazana w bazie źródłowej będzie zawsze oznaczać ile ma być utworzonych paczek o podanych parametrach.
Zmiany dotyczą przewoźników:

  • DB SCHENKER
  • DHL
  • GEODIS (dawniej Pekaes)
  • Geis Cargo
  • ROHLIG SUUS

Dla powyższych przewoźników liczba paczek podana w bazie źródłowej była ustawiana jako liczba paczek/opakowań w linii towarowej (tabeli paczek w oknie edycji listu). Od wersji v23.12 dla ww. przewoźników będzie tworzonych tyle wierszy paczek ile zostało wskazane w liczbie paczek.

Przykładowo, jeżeli w bazie źródłowej podany został jeden wiersz:

  • LICZBA: 3
  • WAGA: 10
  • DLUGOSC: 10
  • SZEROKOSC: 10
  • WYSOKOSC: 10

Do przewoźnika zostanie przekazana lista składająca się z 3 wierszy (osobny dla każdej paczki) – każdy wiersz będzie zawierał dane paczki: 10kg, 10x10x10cm.