PP Etykieta v23.1.1

PP Etykieta v23.1.1

Wydaliśmy nową wersję programu PP Etykieta v23.1.1 w której skupiliśmy się na działaniu automatu przygotowującego listy i etykiety zastępcze.

W ramach zmian:

  • Dodaliśmy możliwość zdefiniowania godzin pracy  poza którymi program będzie usypiany i nie będzie próbował tworzyć listów przewozowych
  • Dodaliśmy opcje pozwalającą na uśpienie aktywności programu w weekend
  • Dodaliśmy informację widoczną w logu zdarzeń programu  o zatrzymaniu programu w przypadku wykrycia problemów z licencją
  • Dodaliśmy zabezpieczenie, które wyłączy automatyczne przygotowywanie przesyłek  jeżeli do jednego rekordu pobranego z ERP zostanie przygotowane 7 listów w tej samej sesji.
  • Dodaliśmy zabezpieczenie, które zatrzyma automatyczne przygotowywanie listów w sytuacji gdy program odnotuje 15 próbę przygotowania listu do tego samego rekordu
  • Poprawiliśmy opis pól w ustawieniach pobierania
  • Dodaliśmy zabezpieczenie wyłączające automat w przypadku napotkania nieobsłużonego wyjątku, np.: problemie z zapisem do bazy pośredniej / ERP