PP Etykieta v22.4

PP Etykieta v22.4

Wydaliśmy nową wersję programu PP Etykieta z drobnymi poprawkami:

  • Przy tworzeniu etykiet do API InPost ShipX zmieniliśmy sposób ustawiania nazwy odbiorcy. Nazwa firmy odczytana z bazy ERP będzie teraz wprowadzana do pola „name” i „company_name”, aby była widoczna na wydrukowanej etykiecie.
  • Poprawiliśmy problem z wyświetlającym się oknem edycji listu Inpost ShipX po prawidłowym utworzeniu przesyłki.
  • Dla listów kuriera DHL 24 dodaliśmy możliwość zaznaczenia zwrotu palet w tabeli paczek. Parametrem można także sterować z poziomu bazy systemu ERP.
  • Zmieniliśmy sposób ustawiania rodzaju paczki DHL 24, aby domyślnie był ustawiony typ „Paczka” a nie „Koperta”