v20.10.0

v20.10.0

Wydaliśmy nową wersję  programu PP Etykieta w której:

  • Poprawiliśmy przypisywanie  globalnej wartości do atrybutu listu przewozowego , jeżeli nie została odnaleziona wartość przypisana do konta dostępowego przewoźnika
  • Dodaliśmy funkcję pozwalającą na przygotowanie jednego listu przewozowego  do wielu zamówień,  dzięki czemu możesz łatwo przygotować jedną przesyłkę do wielu zamówień tego samego klienta
  • Usprawniliśmy zaznaczanie pozycji – teraz wystarczy że wciśniesz spację a checkbox zostanie zaznaczony, nie będzie trzeba trafiać w małe pole
  • Zmieniliśmy proces wybierania drukarki na podstawie zapytania aby drukarka była wyznaczania według kolejności: podana w wywołaniu -> przypisana do zamówienia  ->  wybrana w ustawieniach dla stanowiska
  •